Πλήρες Πακέτο

Πλήρες Πακέτο

Ένας ανεξάρτητος χώρος των εγκαταστάσεών μας, εξοπλισμένος με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα σιδερώματος και συσκευασίας.

εξοπλισμένοι με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα σιδερώματος και συσκευασίας
α προϊόντα προετοιμάζονται για την αποστολή τους, μετά από σιδέρωμα και επιστάμενο ποιοτικό έλεγχο

Εδώ τα προϊόντα προετοιμάζονται για την αποστολή τους, μετά από σιδέρωμα και επιστάμενο ποιοτικό έλεγχο.

Κατανοούμε τις διαφορετικές ανάγκες των πελατών μας και τηρούμε το υψηλότερο επίπεδο εφοδιαστικών διαδικασιών.