Βιωσιμότητα

Σε κάθε διαδικασία, σε κάθε στάδιο, σε κάθε βήμα η τήρηση των απαραίτητων νόμων και ευρωπαϊκών κανόνων σωστής και βιώσιμης λειτουργίας είναι για εμάς από τις πλέον βασικές προτεραιότητες.

η βιώσιμη λειτουργία είναι για εμάς από τις πλέον βασικές προτεραιότητες
εφαρμογή αυστηρών προτύπων διασφαλίζεται από ανεξάρτητους φορείς διαπίστευσης

Η σωστή εφαρμογή αυτών των αυστηρών προτύπων διασφαλίζεται από πολυεπίπεδους, τακτικούς ελέγχους που διενεργεί εξειδικευμένο προσωπικό μας, αναφέροντας ενδεικτικά: υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας, Μηχανολόγου Μηχανικού Επίβλεψης, Ιατρού Εργασίας, Δερματολογικών Ελέγχων ενώ διενεργούνται και τακτικοί δειγματοληπτικοί ελέγχοί ώστε να βεβαιωθεί η σωστή λειτουργία των εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού.

Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη από ανεξάρτητους φορείς διαπίστευσης και διαθέτουμε πιστοποιητικά EMAS-GOTS καθώς και εγκεκριμένη διαδικασία ελέγχου από τις εταιρείες VF GROUP, INDITEX GROUP-DIESEL SPA.

η βιώσιμη λειτουργία είναι για εμάς από τις πλέον βασικές προτεραιότητες

φιλικοί προς το περιβάλλον

Ο σεβασμός στο περιβάλλον αποτελεί μία διαχρονική δέσμευση για το μέλλον των παιδιών μας. Η ευαισθησία μας στο θέμα της οικολογίας είναι προφανής καθώς έχουμε θέσει σε λειτουργία ένα σύγχρονο σύστημα βιολογικού καθαρισμού υπό διαρκή έλεγχο, ικανό να διαχειρίζεται μεγάλους όγκους λυμμάτων, το εργοστάσιο λειτουργεί με τη χρήση φυσικού αερίου για την απαραίτητη ενέργεια με επιπρόσθετα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας, ενώ και τα υγρά αλλά και στερεά απόβλητα ανακυκλώνονται.

 φιλικοί προς το περιβάλλον
σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου

Από το 2005, η εταιρεία έχει εγκαταστήσει και έχει θέσει σε λειτουργία ένα σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 1221/2009 (EMAS III) το οποίο έχει πιστοποιηθεί από την εταιρεία TUV και έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο διαχείρισης οικολογικών συστημάτων και ελέγχου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.